آرشیو پروژه ها

دمونتاژ تاور کرین
+
دمونتاژ تاور کرین
جرثقيل ١٦٠ تن
گذاشتن لوکو ۴۵ تن
+
گذاشتن لوکو ۴۵ تن
جرثقيل ١٦٠ تن
نصب منبع اب
+
نصب منبع اب
جرثقيل ٥٠ تن
نصب اسکلت فلزى
+
نصب اسکلت فلزى
جرثقيل ٥٠ تن
نصب اسکلت فلزى
+
نصب اسکلت فلزى
جرثقيل ٥٠ تن
پروژه ایران مال
+
پروژه ایران مال
جرثقيل ١٦٠ تن
پروژه فولاد سنگان
+
پروژه فولاد سنگان
جرثقيل ١٦٠ تن
مترو اسلامشهر
+
مترو اسلامشهر
جرثقيل ٢٥ تن
دمونتاژ تاور
+
دمونتاژ تاور
جرثقيل ١٦٠ تن
جرثقیل ۵ تن
+
جرثقیل ۵ تن
جرثقیل 5 تن