کرایه جرثقیل

جرثقیل ۱۶۰ تن تادانو

جرثقیل ۱۶۰ تن تادانو

جرثقیل ۱۶۰ تن تادانو ( Tadano TG-1600M ) از قویترین جرثقیل های موجود در ایران است که در مجموعه جرثقیل شجاعی آماده به کار است . اجاره جرثقیل 160 تن تادانو به صورت روزانه و ماهانه امکان پذیر می باشد .

ادامه مطلب
جرثقیل ۵۰ تن تادانو

جرثقیل ۵۰ تن تادانو

جرثقیل 50 تن تادانو ( Tadano TG-500M ) از مناسبترین جرثقیل های موجود در ایران که در مجموعه جرثقیل شجاعی آماده به کار است . اجاره جرثقیل 50 تن تادانو به صورت روزانه و ماهانه امکان پذیر می باشد .

ادامه مطلب
جرثقیل ۳۵ تن تادانو

جرثقیل ۳۵ تن تادانو

جرثقیل 30 تن تادانو ( Tadano TG-350M ) از مناسبترین جرثقیل های موجود در ایران که در مجموعه جرثقیل شجاعی آماده به کار است . اجاره جرثقیل 35 تن تادانو به صورت روزانه و ماهانه امکان پذیر می باشد .

ادامه مطلب
جرثقیل ۱۰۰ تن کاتو

جرثقیل ۱۰۰ تن کاتو

جرثقیل 100 تن کاتو ( Kato NK1000 ) از قویترین جرثقیل های موجود در ایران است که در مجموعه جرثقیل شجاعی آماده به کار است . اجاره جرثقیل 100 تن کاتو به صورت روزانه و ماهانه امکان پذیر می باشد .

ادامه مطلب
جرثقیل ۳ تن

جرثقیل ۳ تن

اجاره جرثقیل 3 تن به صورت روزانه و ماهانه امکان پذیر می باشد . امکان ریلی کردن جرثقیل برای کار در خط مترو و قطار می باشد

ادامه مطلب
جرثقیل ۲۵ تن کارگاهی کاتو

جرثقیل ۲۵ تن کارگاهی کاتو

جرثقیل 25 تن کاتو ( KATO SR 250 ) از مناسبترین جرثقیل های موجود در ایران که در مجموعه جرثقیل شجاعی آماده به کار است . اجاره جرثقیل 25 تن کاتو به صورت روزانه و ماهانه امکان پذیر می باشد .

ادامه مطلب
جرثقیل ۳۵ تن کاتو

جرثقیل ۳۵ تن کاتو

جرثقیل 30 تن کاتو ( KATO-KR-35H-III ) از مناسبترین جرثقیل های موجود در ایران که در مجموعه جرثقیل شجاعی آماده به کار است . اجاره جرثقیل 35 تن کاتو به صورت روزانه و ماهانه امکان پذیر می باشد .

ادامه مطلب
جرثقیل ۸۰ تن کاتو

جرثقیل ۸۰ تن کاتو

جرثقیل 80 تن کاتو ( Kato NK800 ) از قویترین جرثقیل های موجود در ایران است که در مجموعه جرثقیل شجاعی آماده به کار است . اجاره جرثقیل 80 تن کاتو به صورت روزانه و ماهانه امکان پذیر می باشد .

ادامه مطلب
جرثقیل ۲۵ تن کاتو

جرثقیل ۲۵ تن کاتو

جرثقیل 25 تن کاتو ( KATO-KR-35H-III ) از مناسبترین جرثقیل های موجود در ایران که در مجموعه جرثقیل شجاعی آماده به کار است . اجاره جرثقیل 25 تن کاتو به صورت روزانه و ماهانه امکان پذیر می باشد .

ادامه مطلب

Our Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum laborum minus necessitatibus neque quasi quis quisquam repellendus repudiandae sed similique voluptates.

Miroslav Karhan

Manager Constructor

Aliquam quis lobortis lorem, quis malesuada velit. Praesent pharetra eget arcu et tempus. Ut diam lorem, porttitor at imperdiet sit amet.

daniel amokachi

Public Relationship

Aliquam quis lobortis lorem, quis malesuada velit. Praesent pharetra eget arcu et tempus. Ut diam lorem, porttitor at imperdiet sit amet.

alance smith

Ceo / C0-Founder

Aliquam quis lobortis lorem, quis malesuada velit. Praesent pharetra eget arcu et tempus. Ut diam lorem, porttitor at imperdiet sit amet.

daniel amokachi

Public Relationship

Aliquam quis lobortis lorem, quis malesuada velit. Praesent pharetra eget arcu et tempus. Ut diam lorem, porttitor at imperdiet sit amet.

daniel amokachi

Public Relationship